رد کردن لینک ها

تعرفه

تعرفه خودرو های هاچ بک

موتورشویی

40000 تومان
 • انجام خدمات موتورشویی بدون آب
 • بدون آسیب به سیستم الکترونیکی موتور و تقویت کننده شیلنگ و لوازم پلاستیکی

صفرشویی

90000 تومان
 • سرویس روتوشویی
 • نظافت صندوق عقب
 • نظافت سقف و ستون ها
 • نانو واکس بدنه
 • خط و خش گیری
 • موتورشویی

روتوشویی

23000 تومان
 • نظافت بدنه اتومبیل
 • نظافت شیشه ها
 • نظافت رینگ و لاستیک
 • نظافت چراغها
 • شستشوی شیشه ها و آینه ها از داخل
 • جاروبرقی کف خودرو
 • نظافت و واکس داشبورد
 • نظافت و واکس صندلی
 • نظافت رودری و دستگیره ها

توشویی

12500 تومان
 • شستشوی شیشه ها و آینه ها
 • جاروبرقی کف خودرو
 • نظافت و واکس داشبورد
 • نظافت و واکس صندلی
 • نظافت رودری و دستگیره ها

روشویی

15000 تومان
 • نظافت بدنه اتومبیل
 • نظافت شیشه ها
 • نظافت رینگ و لاستیک
 • نظافت چراغها

تعرفه خودرو های سواری

موتورشویی

40000 تومان
 • انجام خدمات موتورشویی بدون آب
 • بدون آسیب به سیستم الکترونیکی موتور و تقویت کننده شیلنگ و لوازم پلاستیکی

صفرشویی

100000 تومان
 • سرویس روتوشویی
 • نظافت صندوق عقب
 • نظافت سقف و ستون ها
 • نانو واکس بدنه
 • خط و خش گیری
 • موتورشویی

روتوشویی

25000 تومان
 • نظافت بدنه اتومبیل
 • نظافت شیشه ها
 • نظافت رینگ و لاستیک
 • نظافت چراغها
 • شستشوی شیشه ها و آینه ها از داخل
 • جاروبرقی کف خودرو
 • نظافت و واکس داشبورد
 • نظافت و واکس صندلی
 • نظافت رودری و دستگیره ها

توشویی

15000 تومان
 • شستشوی شیشه ها و آینه ها
 • جاروبرقی کف خودرو
 • نظافت و واکس داشبورد
 • نظافت و واکس صندلی
 • نظافت رودری و دستگیره ها

روشویی

15000 تومان
 • نظافت بدنه اتومبیل
 • نظافت شیشه ها
 • نظافت رینگ و لاستیک
 • نظافت چراغها

تعرفه خودرو های سواری لوکس (اتاق بزرگ)

موتورشویی

40000 تومان
 • انجام خدمات موتورشویی بدون آب
 • بدون آسیب به سیستم الکترونیکی موتور و تقویت کننده شیلنگ و لوازم پلاستیکی

صفرشویی

120000 تومان
 • سرویس روتوشویی
 • نظافت صندوق عقب
 • نظافت سقف و ستون ها
 • نانو واکس بدنه
 • خط و خش گیری
 • موتورشویی

روتوشویی

40000 تومان
 • نظافت بدنه اتومبیل
 • نظافت شیشه ها
 • نظافت رینگ و لاستیک
 • نظافت چراغها
 • شستشوی شیشه ها و آینه ها از داخل
 • جاروبرقی کف خودرو
 • نظافت و واکس داشبورد
 • نظافت و واکس صندلی
 • نظافت رودری و دستگیره ها

توشویی

20000 تومان
 • شستشوی شیشه ها و آینه ها
 • جاروبرقی کف خودرو
 • نظافت و واکس داشبورد
 • نظافت و واکس صندلی
 • نظافت رودری و دستگیره ها

روشویی

25000 تومان
 • نظافت بدنه اتومبیل
 • نظافت شیشه ها
 • نظافت رینگ و لاستیک
 • نظافت چراغها

تعرفه خودرو های شاسی بلند

موتورشویی

50000 تومان
 • انجام خدمات موتورشویی بدون آب
 • بدون آسیب به سیستم الکترونیکی موتور و تقویت کننده شیلنگ و لوازم پلاستیکی

صفرشویی

130000 تومان
 • سرویس روتوشویی
 • نظافت صندوق عقب
 • نظافت سقف و ستون ها
 • نانو واکس بدنه
 • خط و خش گیری
 • موتورشویی

روتوشویی

45000 تومان
 • نظافت بدنه اتومبیل
 • نظافت شیشه ها
 • نظافت رینگ و لاستیک
 • نظافت چراغها
 • شستشوی شیشه ها و آینه ها از داخل
 • جاروبرقی کف خودرو
 • نظافت و واکس داشبورد
 • نظافت و واکس صندلی
 • نظافت رودری و دستگیره ها

توشویی

25000 تومان
 • شستشوی شیشه ها و آینه ها
 • جاروبرقی کف خودرو
 • نظافت و واکس داشبورد
 • نظافت و واکس صندلی
 • نظافت رودری و دستگیره ها

روشویی

25000 تومان
 • نظافت بدنه اتومبیل
 • نظافت شیشه ها
 • نظافت رینگ و لاستیک
 • نظافت چراغها

تعرفه خودرو های شاسی بلند لوکس (اتاق بزرگ)

موتورشویی

50000 تومان
 • انجام خدمات موتورشویی بدون آب
 • بدون آسیب به سیستم الکترونیکی موتور و تقویت کننده شیلنگ و لوازم پلاستیکی

صفرشویی

150000 تومان
 • سرویس روتوشویی
 • نظافت صندوق عقب
 • نظافت سقف و ستون ها
 • نانو واکس بدنه
 • خط و خش گیری
 • موتورشویی

روتوشویی

60000 تومان
 • نظافت بدنه اتومبیل
 • نظافت شیشه ها
 • نظافت رینگ و لاستیک
 • نظافت چراغها
 • شستشوی شیشه ها و آینه ها از داخل
 • جاروبرقی کف خودرو
 • نظافت و واکس داشبورد
 • نظافت و واکس صندلی
 • نظافت رودری و دستگیره ها

توشویی

30000 تومان
 • شستشوی شیشه ها و آینه ها
 • جاروبرقی کف خودرو
 • نظافت و واکس داشبورد
 • نظافت و واکس صندلی
 • نظافت رودری و دستگیره ها

روشویی

35000 تومان
 • نظافت بدنه اتومبیل
 • نظافت شیشه ها
 • نظافت رینگ و لاستیک
 • نظافت چراغها